Metsät


Metsiä on ostettu jonkin verran koko ajan, usein peltoja ostaessa on samalla tullut myös metsää.

Harvennushakkuita varten on kaivuriin ostettu hakkuupää, jolla saa nopeasti aikaan lämmityksessä tarvittavaa hakepuuta.

Maa- ja metsätalous